Stal zbrojeniowa – o czym musisz wiedzieć?

Stal zbrojeniowa jest niezbędnym elementem każdej inwestycji budowlanej. Dlaczego jest tak

ważna? Beton to materiał o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie. Niestety jego wytrzymałość

na rozciąganie jest niewielka. Pręty stalowe zwiększają wytrzymałość, a także nośność betonu.

stal-zbrojeniowa-300x90 Stal zbrojeniowa – o czym musisz wiedzieć?

Warto wiedzieć: wyroby ze stali stosowane w budownictwie tworzy się ze stopu żelaza o wartości

węgla nie przekraczającej 2%. To tzw. stal niskowęglowa.

 

Skąd wiedzieć jaka stal zbrojeniowa jest potrzebna do budowy?

Projekt konstrukcyjny budowy obejmuje wszystkie informacje niezbędne do zakupu stali

zbrojeniowej. Przy komplementowaniu prętów zbrojeniowych należy kierować się klasą i

gatunkiem stali, wymiarami prętów (tzn. długością oraz średnicą), a także kształtem. W projekcie

powinny znaleźć się również rysunki przedstawiające wymagane wygięcia prętów, schematy

zbrojeń siatkowych oraz dane na temat ilość strzemion i prętów potrzebnych do zbrojenia.

Warto wiedzieć: Wyróżniamy 5 klas stali zbrojeniowej:

Stal A-0 oraz A-I charakteryzuje się najmniejszą wytrzymałością oraz małą twardością, jednak

łatwo ją dowolnie kształtować i wyginać. Pręty stalowe w klasie A-0 i A-I to tzw. pręty gładkie.

Stal A-II i A-III ma wyższą wytrzymałość, jednocześnie jej obróbka jest dużo bardziej

pracochłonna. Stal zbrojeniowa klasy A-II-A-III to tzw. pręty żebrowane.

Pręty w klasie A-II mają dwa żeberka równolegle biegnące wzdłuż pręta, a między nimi dwa

żeberka ułożone skośnie. Pręty stalowe z klasy A-II wykorzystuje się przy zbrojeniu nośnym.

Stal zbrojeniowa klasy A-III również posiada żeberka podłużne i poprzeczne, jednak ułożone w

kształt jodełki. Prętów klasy A-III używa się zbrojenia głównego.

Stal A-IIIN ma najwyższą wytrzymałość. Żebrowania prętów tej klasy jest podobne do tych z klasy

A-III, a ponadto pręty posiadają dodatkowe odcinki żeberek między żeberkami poprzecznymi.

Zakup odpowiednich prętów zbrojeniowych jest niezwykle ważny, ponieważ konstruktor dobiera je

w wyniku obliczeń i norm budowlanych.Jeśli wskazane w planie materiały budowlane nie są

dostępne, zastąpienie ich innymi powinno odbywać się wyłącznie w porozumieniu i za zgodą

konstruktora.

 

W jakiej postaci można kupić stal zbrojeniową?

Pręty stalowe kupujemy w kręgach lub wiązkach. Pręty stalowe dostarczone na budowę w kręgach

łatwiej składować – zajmują mniej miejsca. Niestety ten sposób dostarczania i składowania stali

zbrojeniowej ma wadę. Pręt zbrojeniowy ułożony w kręgach wymaga rozprostowania na placu

budowy, co jest dość czasochłonne.

Stal zbrojeniową możną kupić w postaci pręta zbrojeniowego do przycięcia i wygięcia na placu

budowy. U dostawcy można zamówić również pręty stalowe przycięte na wymiar i odpowiednio

powyginane.

Dostępne są także gotowe siatki zbrojeniowe, które wykonuje się z prętów krzyżujących się pod

kątem 90°C i zgrzewanych w miejscach połączenia. Siatki zbrojeniowe pozwalają na skrócenie

czasu prac zbrojeniowych.

Ponadto można zamówić stal zbrojeniową w postaci szkieletów zbrojeniowych, czyli

przestrzennych konstrukcji z prętów stalowych, które łączą strzemiona. Szkieletów używa się do

zbrojenia np. ław fundamentowych, nadproży i słupów.

 

Stal zbrojeniowa – lepiej kupić gotową czy przycinać na miejscu?

Zamawianie przyciętych i wygiętych prętów lub gotowych siatek zbrojeniowych znacznie skraca

czas przygotowania zbrojenia. Co ważne, o ile wygięcie prętów o średnicy nie większej niż 12 mm

nie przysparza kłopotów, to pręty żebrowane wykorzystywane do głównego zbrojenia często

wymagają wygięcia specjalnymi urządzeniami. Ponadto wyginanie prętów giętarką pozwala na

większą precyzję, a to szczególnie istotne przy głównym zbrojeniu.

Samodzielne przycinanie prętów obniży koszty zakupu stali. Warto jednak pamiętać, że ilość

potrzebnej stali ujęta w projekcie konstrukcyjnym podana jest na styk i w przypadku samodzielnego

przygotowywania prętów zbrojeniowych, lepiej kupić ok. 10% więcej stali względem wykazanej

ilości w projekcie.

 

Kiedy nie można użyć stali zbrojeniowej?

Stal zbrojeniowa powinna posiadać atest, w którym są ujęte jej właściwości. Zastosowanie stali

zbrojeniowej bez atestu powinno być poprzedzone specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi.

W przypadku gdy dostarczona stal zbrojeniowa nie jest zgodna z zamówieniem lub jej stan

techniczny budzi wątpliwości (np. pręt zbrojeniowy pęka przy wygięciu), nie powinniśmy

dopuszczać jej do przygotowania zbrojenia.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do zbrojenia prętów pomalowanych, zardzewiałych czy

pokrytych smarem, ponieważ wpływa to negatywnie na ich przyczepność.